قناة الرايات السود المشرقية الفضائية

انزلاق خامنه اى

194

انزلاق خامنه اى

2020/02/08

 

برنامه انزلاق خامنه ای یک برنامه سیاسی اجتماعی کھ به مشکلات مردم عزیز وطن ما ایران میپردازد و ھدف از این برنامه نابودی و سقوط دولت دیکتاتور و فاشیست خمینی و خامنه ای ھست.

این برنامه توسط مردم ایران برای مردم ایران و آزادی به زودی آنھا از دست ظالم ساخته شده است این برنامه تنھا برنامه ای در دنیا ھست که ظلم دولت خامنه ای را بدون سانسور نشان میدھد و ایرانیان عزیز میتوانند که با

این برنامه زنده تماس بگیرند و حرف دلشان را بزنند و در این برنامه که برای آنھا ھست مشارکت کنند این برنامه به صورت زنده از ساعت ۴ تا ۶ به وقت تھران

در روز ھای شنبه و سه شنبه پخش میشود و تکرار ان در روز ھای چھار شنبه و پنجشنبه ھست از ساعت ۴تا ۶بھ وقت تھران فقط در شبکه پرچم ھای سیاه مشرقی پخش میشود

 

تردد قناة الرايات السود المشرقية

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
جُند الله أَصْحَابَ الرايات السود المشرقية يَزأرونَ بِالظالِمِينَ كَفى

جُند الله أَصْحَابَ الرايات السود المشرقية يَزأرونَ بِالظالِمِينَ كَفى

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More